Pomoc i v případě předluženosti

Tolerance k záznamům v bankovních i nebankovních registrech je u nebankovních poskytovatelů běžnou a zažitou praxí. Tato tolerance, kterou vystihuje i název finančního produktu (hypotéka bez registru), je však možná pouze u úvěrů podnikatelských.
o Se souhlasem se tedy nahlíží do zmíněných registrů, ale to rozhodně neznamená, že by i závažnější záznam mohl celou záležitost zhatit a žadatel by odešel s prázdnou.
o Každý věřitel přeci musí znát finanční stav svého klienta, aby bylo jasné, že bude schopen v budoucnu všem svým závazkům dostát.
Někdy je také celkem výhodné, pokud poskytovatel nahlédne do registrů.Zkušeným okem totiž může hned zjistit, jestli není jeho klient předlužen a pak mu pomoci tím nejlepším způsobem dluhy vyplatit. Přínosné může být nahlížení do registru také z důvodu určení úrokové sazby.
§ Standardně je tento úrok od šesti procent výše.
§ V případě, že poskytovatel uzná záznamy v registrech za nevýznamné, může žadatel dosáhnout na úrokovou sazbu už od tří procent.
anglické libry

Možná, že pomůže konsolidace

U spotřebitelských úvěrů se do registrů taktéž nahlíží, a i klientovy příjmy jsou důležité. Je totiž zapotřebí nastavit hypotéku přesně na míru každému klientovi.
stoh padesátieurovek
o Cílem poskytovatele přeci není dostat svého klienta do dluhové pasti, ale naopak mu pomoci ze začarovaného kruhu se dostat ven.
Někdy se může stát, že dlužník padá díky velkému množství půjček stále více do dluhů. Jeho příjmy jsou totiž nižší nežli nastavené splátky. I to lze jednoduše vyřešit. Hypotékou bez registru https://www.fahd.cz/hypoteka-bez-registru/si můžete konsolidovat všechny půjčky do jedné a tím pádem se náklady na uplácení dluhů sníží. Není ale nutné konsolidovat veškeré půjčky. Stačí jen ty, které budete chtít.
§ Pokud si neste jisti, jak vše udělat k všeobecné spokojenosti, pak se stačí zeptat na tom správném místě.