Lidské zdraví k nezaplacení

Z mnoha jednotlivých druhů pojištění se sestavuje jedno komplexní, které obsahuje takové, které si sami vyberete. Jedinou výjimkou je pojištění smrti. Jedná se vlastně o takové pojištění, kdy pojišťovna poskytne v případě úmrtí pojištěného jím zvolené osobě aktuálně platnou pojistnou částku (nebo kapitálovou hodnotu). Jedná se o plnění, které nespadá do dědického řízení, dostane jej čistě ta jistá osoba jakoby navíc. Je možné sjednat konec pojištění, kdy se poté vyplatí kapitálová hodnota ve své aktuální výši ke sjednanému dni ukončení.

teddy-242851_1280

Něco jiného pak představuje pojištění smrti následkem úrazu. Jedná se vlastně o totéž, co v předchozím případě, ale v případě úmrtí například při dopravní nehodě poskytuje pojišťovna dvojnásobek aktuálně platné pojistné částky (maximálně však 1 milion korun).

Další možností je pojištění trvalých následků úrazu. Dle závažnosti těchto následků pak pojišťovna vyplácí výši. Něco jiného bude znamenat ztráta zubu v důsledku úrazu a něco jiného pak ztráta končetiny. Vše je určeno tabulkou, pomocí níž se škoda vyčísluje. Důležitou roli zde hraje také lékařský posudek.

leg-370652_1280

Pojistit se lze i proti vážným nemocem a úrazům. Toto plnění slouží především k úhradě nákladů spojených s léčbou. To znamená například nákup zdravotních pomůcek, doplacení léků, výplatu pečovatelce či nadstandardní léčbu. Zpravidla se lze pojistit buď základním tarifem čítajícím infarkt, rakovinu, cévní mozkovou příhodu a ledvinové selhání, nebo je možné si připlatit za kompletní variantu zahrnující 38 diagnóz.

Také trvalé následky nemoci lze pojistit. Nemoc je zde rozhodující – k nemoci samotné totiž musí dojít až v průběhu platného pojištění, jinak její následky nárokovat nelze. Pojistit lze například ztrátu sluchu, řeči, zraku, ochrnutí, ztráty schopnosti řídit automobil a mnohé další. Pojistná částka se pohybuje až do výše 2 500 000 Kč.

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče pomáhá s finančními náklady souvisejícími s jeho invaliditou (například bezbariérový přístup) a nahrazuje jeho dlouhodobý příjem. Existuje také verze s výplatou doživotní renty.

Dalšími možnostmi jsou pak pojištění ošetřování dospělého jedince, denního odškodného za dobu léčení úrazu, hospitalizace, pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a mnohé další.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup