I myši jsou nebezpečné


Kdyby vidÄ›l myÅ¡ nebo podobného tvora nÄ›kdo neznalý reality, mohl by ji považovat za docela milé malé zvířátko. Ani by ho pÅ™i tomto pohledu nenapadlo, že jde o hrozbu, již si nejeden z nás v plném rozsahu ani neuvÄ›domuje. Ale navzdory tomu je to tak. Hlodavci pro nás totiž skuteÄnÄ› pÅ™edstavují problém. A je proto s nimi nezbytné svádÄ›t nikdy nekonÄící válku.

obrázek myši

Co že je na onÄ›ch hlodavcích tak problematického? Je tu vlastnÄ› hned nÄ›kolik důvodů, proÄ je záhodno si je pomyslnÄ› i fakticky nepustit k tÄ›lu.

  • Mohou poÅ¡kozovat náš majetek. Zabydlí se a prokouÅ¡ou se leckam, Å¡kodí na potravinách i na vÅ¡em, co se dá rozhryzat.
  • ZneÄiÅ¡Å¥ují prostor, kde se vyskytují, svým trusem.
  • Roznášejí i namoci, které jsou pro lidi skuteÄnou hrozbou.

Už i z tohoto výÄtu je tedy zÅ™ejmé, že bychom nemÄ›li hlodavce podceňovat. A protože se nám tito pÅ™emnožili už i ve mÄ›stech, kde si dokázali najít nesÄetnÄ› způsobů obživy, stali se pro nás nepřáteli.

živá myš

A jak tuto hrozbu potírat? Jedinou skuteÄnÄ› úÄinnou metodou je deratizace Praha. Zde pracující odborníci se totiž postarají o nakladení nástrah do vÅ¡ech vhodných prostor, ve kterých se takoví Å¡kůdci obvykle zdržují, zde se vyskytující hlodavce zlikvidují a posléze uzavÅ™ou i cesty, jimiž se tito do objektu dostávali. A uÄiní tak natolik bezpeÄnÄ›, že to nemůže ohrozit nikoho, ani malé dÄ›ti Äi domácí zvířata.

A to je nadmíru důležitá pomoc. Protože tam, kde nejsou potkani, krysy, hraboÅ¡i Äi myÅ¡i, se nemohou šířit ani nemoci, jež mohou být pro nás lidi nejednou tÅ™eba i fatální. Tedy smrtelnÄ› nebezpeÄné.

A jistÄ› uznáte, že investovat do takové deratizace se urÄitÄ› vyplatí. Už tÅ™eba i jenom pro tu jistotu. Protože riskovat se nevyplácí, ani když jde jenom o tak malá a zdánlivÄ› nevinnÄ› vypadající zvířátka. Která už se dnes mohou vetřít kamkoliv a neuvěřitelnÄ› rychle se rozmnožují.