Půjčovna dodávek Brno je služba jako každá jiná


PÅ™epravní dodávky dnes poskytují mnohem Å¡irší možnosti, než jaké mÄ›li lidé pÅ™ed tÅ™iceti lety. Tehdy se náklad pÅ™evážel buÄ na vozíku s tažným zařízením, na stÅ™eÅ¡ním nosiÄi, anebo vozy typu Å koda 1203. Vozový park byl velmi omezený a už vůbec nebylo možné si takový automobil vypůjÄit.

jízda po dálnici

V souÄasné dobÄ› máme v tomto smÄ›ru možnosti takÅ™ka neomezené, zapůjÄení lze sjednat na libovolnÄ› dlouhou dobu a můžeme si zvolit vůz o užitkovém objemu až 17 krychlových metrů. Není tedy nutné kvůli obÄasnému stÄ›hování nebo pÅ™evážení různých pÅ™edmÄ›tů poÅ™izovat ojeté auto, starat se o platby povinného ruÄení, pÅ™ezouvání pneumatik a pravidelný servis, u dodávky z půjÄovny pouze doplňujeme palivo.

Na co nesmíme pÅ™i zapůjÄení vozu zapomenout

ÄŒas a vzdálenost – souÄástí smlouvy o zápůjÄce je uvedení pÅ™esného Äasu navrácení vozidla. Ten je nutné dodržet a podle toho je tÅ™eba naplánovat svůj program. NÄ›které firmy umožňují i pružné prodloužení původnÄ› sjednaného termínu, jestliže jej napÅ™. telefonicky ohlásíte s urÄitým pÅ™edstihem. Naopak vzdálenost, resp. poÄet ujetých kilometrů vůbec nerozhoduje. Do smluvní ceny je zapoÄítána amortizace vozu, která odpovídá pÅ™ibližné dobÄ› jeho využívání klientem. Ten si naopak hradí pouze palivo. Bývá zvykem pÅ™edávat si dodávku vždy s plnou nádrží.

klíÄky od vozu a mapa

Technický stav – vÄ›tÅ¡ina solidních firem se snaží udržet dobrý technický stav vozového parku i ve vlastním zájmu. PříliÅ¡ Äasté závady a množství reklamací by mohlo způsobit odliv zákazníků, ovÅ¡em i v takovém případÄ› se může pÅ™ihodit nepříjemnost, anebo se nÄ›která závada pÅ™ehlédne. Proto je pÅ™i pÅ™edání auta velice důležité zkontrolovat jeho stav, a pokud je to možné, provést i fotodokumentaci.

ZabezpeÄení nákladu – pÅ™i pÅ™epravÄ› jakéhokoli nákladu je nutné používat selský rozum a pÅ™edpokládat jeho pohyb, jestliže nebude dostateÄnÄ› v nákladovém prostoru ukotvený. Slouží k tomu pÅ™epravní kurty nebo stahovací popruhy, ale lze využít i silnÄ›jší provazy. VolnÄ› se pohybující náklad by mohl poÅ¡kodit interiér, nebo z nÄ›j dokonce vypadnout, což by ovÅ¡em musela půjÄovna dodávek Brno naúÄtovat jako náhradu Å¡kody způsobenou nedbalostí klienta.