Metalhalogenidová výbojka pro osvětlení sportovišť a výrobních celků

.

Tento zvláštní název vzešel z plynné směsi, která se nachází uvnitř skleněné baňky pod poměrně vysokým tlakem. Sestává z jemně rozptýlených částeček rtuti a dalších drobných kovových aerosolů – tvoří je sloučeniny jódu nebo bromu.
Velice atypický typ osvětlení vzešel z vývojových pracovišť a konstrukčních kanceláří již na konci 60. let minulého století. Navázal na klasické rtuťové výbojky tak, aby u nich bylo dosaženo bělejší barvy světla. Směs kovových halogenidů tedy nejen, že vytváří velmi pronikavé bílé světlo, jeho intenzita je skutečně excelentní ve srovnání s jinými světelnými zdroji. Dosahuje hodnoty 75 – 100 lumen/W. Tedy přibližně dvojnásobku svítivosti rtuťových výbojek a pětinásobku klasických halogenových žárovek o stejném příkonu.

sprotoviště

Je nutno si uvědomit, že pracovní tlak náplně uvnitř baňky se pohybuje v hodnotách od 4 do 20 atmosfér a tím pádem je nutno dodržet přísná bezpečnostní opatření nejen při montáži a skladování výbojek, ale i při samotném provozu. Světla vyžadují speciální elektronický předřadník a další příslušenství.  Určitou, ovšem zanedbatelnou nevýhodou, je delší doba náběhu do plných provozních parametrů – zhruba 5 – 6 minut.

Rozdílné vlastnosti u sodíkových a rtuťových tlumivek

Tyto ryze specifické vysokotlaké metalhalogenidové výbojkyse vyrábí buď v provedení s objímkou E27, nebo E40. Jedná se především o osvětlovací techniku pro průmyslové objekty. Tlumivky mohou být buď sodíkové, nebo rtuťové. Sodíková tlumivka se vždy vyznačuje vyšším světelným tokem, zatímco rtuťová pracuje pod nižší hodnotou elektrického proudu (ampér).  Budeme-li tyto rozdílné vlastnosti výbojek porovnávat v praxi, zjistíme, že např. zdroj o příkonu 400 W vykazuje svítivost u sodíkové tlumivky 42500 lumen, a na rtuťové tlumivce jen 35000 lumen. Méně častý příkon 1000 nebo 2000 Wattů těchto výbojek již vyžaduje výhradně jeden druh tlumivky pro oba tyto typy světelných zdrojů.

.

výbojka rtuťová

Jestliže zvažujete instalaci těchto svítidel, měli byste mít jasno v tom, zda bude výbojka ve vašem svítidle umístěna ve vodorovné, nebo v jiné poloze. Některé výrobky totiž vyžadují montáž výbojek pouze do vodorovné polohy. Vždy pamatujte na to, že každý typ výbojky si nárokuje specifický předřadník (zapalovač). Životnost těchto světel se pohybuje v rozmezí 8 – 10 tisíc hodin.

Metalhalogenidová výbojka pro osvětlení sportovišť a výrobních celků
4.3 (86%)20
.
Go Top